Generalni konzulat RS Cleveland /O generalnem konzulatu /Generalni konzul /

Generalni konzul

Andrej Gregor Rode


Datum rojstva:  28. avgust 1973
 
Izobrazba: univerzitetni diplomiran pravnik
 
Delovne izkušnje:
 

2000: ataše, Kabinet ministra za zunanje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije;
2000: tretji sekretar, Sektor za mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije;
2002-2005: tretji sekretar, namestnik vodje misije. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Canberri, Avstralija;
2005: vd. vodje Službe za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije;
2006 - 2010: svetovalec (politični) - Veleposlaništvo Republike Slovenije
 v Parizu, Francija;
2010 - 2014: prvi svetovalec, predstavnik za Bližnjevzhodni mirovni proces, Severno Afriko, Sredozemlje in Zaliv, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU v Bruslju, Belgija;
2014: pooblaščen minister - namestnik nacionalnega koordinator za OECD, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije;
2015: generalni konzul Republike Slovenije v Clevelandu (pristojno konzularno območje: zvezne države Ohio, Kolorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Pensilvanija in Wisconsin).


Znanje tujih jezikov: angleško, francosko in špansko. 


Zakonski stan:
 
Je poročen in je oče treh otrok.