Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Dostop do obrazcev /

Dostop do obrazcev

V nadaljevanju vam zaradi lažjega dostopa predstavljamo povezave do vseh obrazcev, ki jih uporabljamo pri konzularnem poslovanju na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu. 

Potni list

Osebna izkaznica

Državljanstvo Republike Slovenije

Ugotovitev državljanstva

Priglasitev otroka (do dopolnjenega 18. leta starosti)

1. Če sta oba starša slovenska državljana

2. Če je eden od staršev slovenski državljan

Priglasitev odrasle osebe (med 18. in 36. letom starosti)

Izredna naturalizacija - po 36. letu starosti (13. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

Poroke in Razveze

Naknadni vpis poroke

Naknadni vpis razveze (dve fazi)

A.) Priznanje tuje sodne odločbe – izvede Okrožno sodišče v Ljubljani

B.) Vpis v matični register – izvede Upravna enota

Sprememba naslova

Sprememba stalnega naslova

Sprememba začasnega naslova

Overitve

Izpiski o rojstvu, poroki in smrti