Generalni konzulat RS Cleveland /Konzularno poslovanje /Informacije za osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva /

Informacije za osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva

Dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji
Tujec (oseba brez slovenskega državljanstva), ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje ali iz drugih razlogov, kot je to mogoče na osnovi vizuma ali posesti potnega lista, mora imeti urejeno dovoljenje za bivanje ("residence permit"). Dovoljenje je omejeno na določen čas in določen namen.

Tujec si mora dovoljenje pridobiti pred vstopom v državo. Vlogo lahko vloži na diplomatsko konzularnem predstavništvu, obrazcu pa je potrebno priložiti določene dokumente, na osnovi katerih bo upravni organ v RS ugotavljal, ali tujec izpolnjuje vse pogoje, ki se zahtevajo za izdajo dovoljenja. Če upravni organ vlogo pozitivno reši, bo odločbo v obliki nalepke poslal nazaj na diplomatsko konzularno predstavništvo, kjer jo bo tujec lahko prejel. To pomeni, da mora tujec do zaključka postopka na nalepko počakati v tujini.

Vse informacije o potrebnih dokumentih za pridobitev dovoljenja za prebivanje lahko dobite na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve RS.

Konzularna taksa, ki jo morate plačati ob predložitvi vloge, znaša 117 USD.