Generalni konzulat RS Cleveland /Konzularno poslovanje /Informacije za slovenske državljane in za člane slovenske skupnosti v ZDA /Slovensko državljanstvo /

ODGOVORI NA NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH VPRAŠANJ V ZVEZI S SLOVENSKIM DRŽAVLJANSTVOM

Ali so slovenski izseljenci državljani Republike Slovenije?
Osebe, ki so bile rojene v Sloveniji in so tam prebivale do izselitve v drugo državo, so v veliki večini ohranile slovensko državljanstvo in jim v zvezi s tem ni treba ničesar posebej urejati. Če se želijo o tem prepričati ali dobiti potrdilo o državljanstvu, slovenski potni list itd., to lahko uredijo s posredovanjem Generalnega konzulata v Clevelandu.

Kako je z državljanstvom otrok slovenskih staršev, ki so rojeni v tujini?
Otroka, ki je mlajši od 18 let in ima vsaj enega starša, ki je bil ob njegovem rojstvu slovenski državljan, lahko starša (oziroma roditelj, ki je državljan RS) priglasita za državljana Republike Slovenije. Od 18. do napolnjenega 36. leta starosti se lahko otrok sam priglasi kot slovenski državljan, pod pogojem, da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije. Če pa sta oba starša državljana Republike Slovenije, ni starostne omejitve.

Predložiti je potrebno originalni rojstni list, v nekaterih primerih pa tudi druge dokumente. Če poroka staršev v tujini še ni bila registrirana v Sloveniji, se zahteva tudi potrdilo o njuni poroki v tujini. Če je prosilec že poročen, mora predložiti potrdilo o svoji poroki.

Ves postopek je mogoče opraviti preko diplomatskega predstavništva ali pa na upravni enoti ob obisku v domačem kraju, vendar je v tem primeru potrebno imeti s seboj preveden in overjen rojstni list (“birth certificate”).

Vsi tovrstni dokumenti, izdani v ZDA, morajo biti opremljeni s pečatom »Apostille«, ki ga stranke dobijo v krajevnem uradu »Secretary of State«.

Ker je vsak primer nekoliko drugačen, svetujemo, da se predhodno telefonsko posvetujete z diplomatskim predstavništvom.

Ali lahko pridobijo slovensko državljanstvo tudi osebe slovenskih staršev, rojene v tujini, ki so starejše od 36 let?
Osebe, rojene v tujini, ki so starejše od 36 let ter je samo eden od staršev državljan RS, pa bi želele slovensko državljanstvo, morajo zaprositi za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 13. členu Zakona o državljanstvu (izredna naturalizacija). V ta namen je potrebno izpolniti predpisano vlogo, predložiti vrsto listin in plačati predpisano konzularno takso ($ 359). Podrobnejša pojasnila in potrebne obrazce je mogoče dobiti na slovenskem generalnem konzulatu.

Obrazci, ki jih je potrebno izpolniti: