Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Državljanstvo RS /

Državljanstvo Republike Slovenije

1. Naknadni vpis otroka (oba starša slovenska državljana ob rojstvu otroka)
2. Priglasitev otroka (do dopolnjenega 18. leta starosti)
3. Priglasitev odrasle osebe (od 18. do 36. letom starosti)
4. Izredna naturalizacija (13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

1. NAKNADNI VPIS OTROKA (oba starša slovenska državljana ob rojstvu otroka)

V tujini rojen otrok, katerega sta oba starša je ob njegovem rojstvu državljana RS pridobi državljanstvo po rodu.

POZOR: Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena) urejen pri pristojnih slovenskih organih.

Prosimo uporabite tale obrazec za vpis otroka v matični register do 18 leta starosti.

V kolikor gre za vpis polnoletne osebe uporabite obrazec na tem naslovu: obrazec za vpis polnoletne osebe v matični register.

OPOMBA: v primeru polnoletnih oseb, katerih sta starša slovenska državljana, sicer pa nista vpisana v matični register prosimo, da izpolnite obrazec za ugotovitev državljanstva. Obrazec za ugotovitev državljanstva Republike Slovenije

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec za vpis otroka v matični register  do 18 let starosti oziroma za polnoletne osebe obrazec za vpis polnoletne osebe v matični register.

2. Rojstni list otroka (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list) in prevodom v slovenski jezik.
3. Obrazec za overitev prevoda. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. 

Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug! Prevod,ki ga zagotovi stranka sama, le overi (potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom). Prevodi z npr. Google Translate ali niso ustrezni!!

Za overitev prevoda potrebujete:
Prošnja za overitev dokumenta
• Konzularna taksa za overitev prevoda je 16 USD – glej spodaj.
• Za informacije o prevajalcih nas prosim kontaktirajte na sloconsulate.cleveland(at)gov.si.

*Generalni konzulat RS v Clevelandu ne jamči za kakovost prevodov.

4. konzularno takso za overitev prevoda rojstnega lista v znesku 16 USD.

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).

6. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča (dostopen tukaj)
7. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj) (POZOR: otrok je vpisan v volilno evidenco ob rojstvu/priglasitvi.)
8. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)
9. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. USPS, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od Generalnega konzulata na vaš naslov, za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na generalni konzulat po končanem vpisu rojstva. 

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

2. PRIGLASITEV OTROKA (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS.

POZOR: Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena) urejen pri pristojnih slovenskih organih.

*ČE STA OBA STARŠA SLOVENSKA DRŽAVLJANA, prosimo uporabite tale obrazec za vpis otroka v matični register do 18 leta starosti. V kolikor gre za vpis polnoletne osebe uporabite obrazec na tem naslovu: obrazec za vpis polnoletne osebe v matični register.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec Priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo; vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan. (Za otroka, ki je star več kot 14 let, se zahteva njegova privolitev. Obrazec najdete tukaj.)
2. Rojstni list otroka (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list) in prevodom v slovenski jezik.
3. Obrazec za overitev prevoda. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. 

Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug! Prevod,ki ga zagotovi stranka sama, le overi (potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom). Prevodi z npr. Google Translate ali niso ustrezni!!

Za overitev prevoda potrebujete:
Prošnja za overitev dokumenta
• Konzularna taksa za overitev prevoda je 16 USD – glej spodaj.
• Za informacije o prevajalcih nas prosim kontaktirajte na sloconsulate.cleveland(at)gov.si.

*Generalni konzulat RS v Clevelandu ne jamči za kakovost prevodov.

4. konzularno takso za vlogo v znesku 15 USD.
5. konzularno takso za overitev prevoda rojstnega lista v znesku 16 USD.

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).

6. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča (dostopen tukaj)
7. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj) (POZOR: otrok je vpisan v volilno evidenco ob rojstvu/priglasitvi.)
8. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)
9. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. USPS, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od Generalnega konzulata na vaš naslov, za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na generalni konzulat po končanem vpisu rojstva. 

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

3. PRIGLASITEV ODRASLE OSEBE (med 18. in 36. letom starosti )

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, pa je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do izpolnjenega 36. leta starosti izjavi, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

1. Izpolnjen obrazec Priglasitev državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta. Obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo.
2. Rojstni list (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi rojstva), overjen s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list) in prevodom v slovenski jezik.
3. Obrazec za overitev prevoda. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač.

Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug! Prevod, ki ga zagotovi stranka sama, le overi (potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom). Prevodi z Google Translate niso ustrezni!!

Za overitev prevoda potrebujete:
Prošnja za overitev dokumenta
• Konzularna taksa za overitev prevoda je 16 USD – glej spodaj.
• Za informacije o prevajalcih nas prosim kontaktirajte na sloconsulate.clveland(at)gov.si.

*Generalni konzulat RS v Clevelandu ne jamči za kakovost prevodov.

4. konzularno takso za vlogo v znesku 16 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.
5. konzularno takso za overitev prevoda rojstnega lista v znesku 16 USD.

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).


6. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča  (dostopen tukaj)
7. Izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (dostopen tukaj)
8. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)
9. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. USPS, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata na vaš naslov, za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na generalni konzulat po končanem vpisu rojstva. 

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti. Prosimo, da natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Prosilec starejši od 36 let ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija.

4. IZREDNA NATURALIZACIJA (13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):

1. Slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti)
2. Večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo
3. Vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini.  Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.
4. Potrdilo o  nekaznovanosti, da oseba ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta.

 

Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti so navedeni na vlogi:
1. Vloga (dostopna tukaj) - izpolni in podpiše prosilec
2. Konzularna taksa v višini 404 USD. Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.
3. Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Generalni konzulat RS v Clevelandu ne nudi prevajalskih uslug! Prevod, ki ga zagotovi stranka sama, le overi (potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom). Prevodi z npr. Google Translate niso ustrezni!!

Za overitev prevoda potrebujete:
 • Prošnja za overitev dokumenta
 • Konzularna taksa za overitev prevoda je 16 USD – glej spodaj.
 • Za informacije o prevajalcih nas prosim kontaktirajte na sloconsulate.cleveland(at)gov.si.

*Generalni konzulatv Republike Slovenije v Clevelandu ne jamči za kakovost prevodov.

4. Konzularno takso v višini 16 USD na dokument za overitev prevoda.

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).


5. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dostopen tukaj)  

Dodatna pojasnila:
* Listine ZDA morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille. ZDA so podpisnica Konvencije o odpravi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961. Ustrezne dokumente je potrebno najprej pridobiti od pristojnih ameriških oblasti ( primer: Vital records za rojstni in poročni list; FBI  za potrdilo o nekaznovanju) in nato listino posredovati na pristojni organ za pridobitev pečata Apostille. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite naspletno stran Konvencije.
* Slovenski dokumenti so uradno priznani; overitev ali dodatni certifikati niso potrebni in zadostujejo fotokopije.
* Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (družinski član, prijatelj, pravni svetovalec,…). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri slovenskem predstavništvu v tujini. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški). Cene storitev je potrebno preveriti pri posameznih upravnih enotah.
* Če se odločite za postopek preko slovenskega veleposlaništva prosimo, da nas o tem predhodno obvestite na sloconsulate.cleveland(at)gov.si, da preverimo ali imate vse potrebne dokumente.