Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Potni list /

Potni list Republike Slovenije

Kdo lahko zaprosi za potni list in kje?
Moram za nov potni list osebno na generalni konzulat?
Kaj morate urediti preden lahko zaprosite za nov potni list?
Vprašalnik 
Biometrija
Termin
Kaj morate prinesti s seboj

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOV POTNI LIST IN KJE?

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. 

Republika Slovenija izdaja štiri vrste potnih listov:

1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let

2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let

3. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.

4. V izjemnih primerih, ko prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov ni mogoče odvzeti ali je državljan več kot enkrat izgubil potni list, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

MORAM ZA NOV POTNI LIST OSEBNO NA GENERALNI KONZULAT?

Vloga za potni list mora biti zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov vložena OSEBNO, in sicer le na generalnem konzulatu v Clevelandu, OH ali veleposlaništvu v Washingtonu, DC.

Za nov potni list NI MOGOČE zaprositi na konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

Generalni konzulat organizira konzularne ure v mestih pod njihovo pristojnostjo: Chicago (Lemont) in občasno tudi v Milwaukeeju in Denverju. Ko se določi točen termin konzularnih ur se na spletni strani pod novicami in na Facebook strani objavijo natančnejše informacije.

KAJ MORA UREDITI PREDEN ZAPROSITE ZA NOV POTNI LIST?

Sprememba osebnega imena

Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili ime npr. s sklenitvijo zakonske zveze, morate pred izdajo novega potnega lista z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa sklenitve zakonske zveze.

Ureditev stalnega naslova 

Pred vlogo za potni list morate prijaviti stalno ali začasno prebivališča v tujini.

VPRAŠALNIK

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za nov potni list, pošljite na elektronski naslov veleposlaništva tudi izpolnjen naslednji vprašalnik, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

BIOMETRIJA

Od leta 2009 Republika Slovenija izdaja biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov.

Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred ponarejanjem ali prenarejanjem dokumentov, predstavlja pa tudi pomemben korak v boju proti terorizmu.

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer s primerjavo biometričnih značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

- prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12. let;

- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Iz zdravstvenih razlogov se lahko odvzame tudi prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;

- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo; izbrišejo se po vpisu datuma prejema potnega lista.

TERMIN

Preko elektronske pošte na sloconsulate.cleveland(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev potnega lista.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ:

1. Stari potni list Republike Slovenije

Če potnega lista RS nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.


2. Fotografija

eno fotografijo (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve!):

  • obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti 3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba

  • slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro

  • oseba ne sme kazati zob

  • glava poravnana, nos na sredini slike

  • ostrina in kontrast sta pomembna

  • obraz enakomerno osvetljen in brez senc

  • za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva)

  • pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)

  • pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.


3. Predplačana kuverta s številko za sledenje

(npr. USPS, FedEx, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata na vaš naslov, v kolikor želite izdan potni list prejeti po pošti. 

Generalni konzulat ne prevzema odgovornosti za izgubljen potni list. Če želite potni list prejeti po pošti prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje PL po pošti.

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate potni list prevzeti osebno na generalnem konzulatu. Brez izjem!


4. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).

Konzularna taksa trenutno znaša:

- 7 USD za vlogo za potni list

+


- 125 USD za PL z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe


- 80 USD za PL z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3 do 18 let starosti


- 59 USD za PL z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3 let starosti


- 47 USD za PL z veljavnostjo 1. leta – v primeru izgube PL več kot enkrat