Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Izguba / odtujitev potnega lista /

Izguba / odtujitev potnega lista

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oz da imate s seboj vsaj dve vrsti identifikacijskih dokumentov.

Po prijavi pristojnim organom kontaktirajte generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu ali veleposlaništvo v Washingtonu, ki vam bo pomagalo v okviru svojih pristojnosti.