Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Sprememba naslova /

1. Sprememba stalnega naslova
2. Sprememba začasnega naslova
3. Izdaja potrdil

Sprememba stalnega naslova

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, štev.9/2001) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka).

Po novem slovenska zakonodaja razlikuje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter stalni naslov v tujini. Odjavo stalnega prebivališča lahko uredi tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo.

Če točnega naslova ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Otroku prijavita stalni naslov v tujini oz. njegovo spremembo oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik. Obrazec za urejanje naslova v tujini mladoletni osebi dobite tukaj.
Soglasje drugega starša ni potrebo in sicer: 
- če otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;
- če se prijava izvaja za otroka tujca;
- če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;
- če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
- če prebivališče drugega starša ni znano;
- če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
- če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Urejanje stalnega naslova ima tudi davčne posledice.

Več o mednarodni obdavčitvi si lahko preberete na strani Ministrstva za finance tukaj. Dodatna pojasnila so na voljo tukaj.

Prosimo, da na elektronski naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o vašem novem naslovu:

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini

 

Sprememba začasnega naslova

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, ko namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča.

Prijava začasnega naslova v tujini je omejena na 4 leta, a jo je možno obnoviti pred potekom tega obdobja.

Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen začasni naslov v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v RS stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o naslovu:

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini

IZDAJA POTRDIL

 Generalni konzulat lahko na zahtevo strank po novem izdaja naslednja potrdila:
1. Potrdilo o stalnem prebivališču / stalnem naslovu v tujini;
2. Potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih / stalnih naslovih v tujini;
3. Potrdila o naslovih za vročanje;
4. Potrdilo o začasnem prebivališču / začasnem naslovu v tujini;
5. Potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih / začasnih naslovih v tujini;
6. Potrdilo iz gospodinjske evidence z osebnimi podatki vseh članov;
7. Potrdilo iz gospodinjske evidence o številu članov.


Taksa za izdajo potrdila izven postopka spremembe je 16 USD.