Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Overitve /

OVERITVE

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo upravne overitve podpisov na zasebnih listinah, fotokopij in prevodov.

Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

1. Overitve podpisov
2. Overitve fotokopij ali prevodov

 

1. Overitve podpisov

A) Overitve podpisov na generalnemu konzulatu RS v Clevelandu
1. Se opravijo osebno na generalnemu konzulatu RS v Clevelandu
2. Obrazec za overitve je dostopen tukaj
3. Konzularna taksa za overitev podpisa v višini 22 USD.


Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).


4. Preko elektronske pošte na sloconsulate.cleveland(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00)

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev generalnega konzulata zadostuje!
 
B) Overitev podpisa pri notarju v ZDA (Notary Public) in pridobitev Apostilla
Republika Slovenija in ZDA sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961 (več informacij je na voljo tukaj). Dokumenta z Apostillom ni treba dodatno overjati na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA. Apostille je poseben žig oziroma list papirja, ki ga pristojni organi pritrdijo na originalni dokument. 

Najprej morate svoj podpis na dokumentu overiti pred notarjem v ZDA, nato pa pri pristojnem organu v zvezni državi, kjer ima notar pooblastilo, sprožiti postopek za pridobitev Apostilla, s katerim se nadoveri notar.

2. Overitve fotokopij in prevodov

 1. je mogoče opraviti po pošti
 2. Obrazec za overitve je dostopen tukaj
 3. konzularna taksa za overitev fotokopije oziroma prevoda v višini 16 USD na dokument


Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!). 


 4. k vlogi predložiti original in fotokopijo/prevod dokumenta
 
Generalni konzulat RS v Clevelandu ne nudi prevajalskih uslug! Prevod, ki ga priskrbi stranka sama, le overi (potrdi, da sta originalni dokument in prevod enaka). Prevodi z Google Translate niso ustrezni!!

Za informacije o prevajalcih nas prosim kontaktirajte na sloconsulate.clveland(at)gov.si.
*Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu ne jamči za kakovost prevodov.

 5. predplačano ovojnico hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljeno od generalnega konzulata na vaš naslov, da boste overjen dokument lahko prejeli po pošti