Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /Izpiski o rojstvu, poroki in smrti /

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti, evidentirani v Sloveniji, pošljite na naslov generalnega konzulata Republike Slovenije v Clevelandu.

Konzularna taksa znaša 30 USD na izpisek (15 USD za vlogo in 15 USD za vročitev).

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), t.i. Cashier´s Check ali Certified Check, ki naj se glasi na »Consulate General of Slovenia Cleveland« ter gotovino. (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

ČE ZA NOV POTNI LIST ZAPROŠATE NA KONZULARNIH URAH, PLAČILO SPREJEMAMO LE V OBLIKI DENARNEGA NAKAZILA ALI T.I. CASHIER´S CHECK ALI CERTIFIED CHECK (gotovine ne sprejemamo!).

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti

Priporočamo, da se z obrazcem pošlje tudi predplačana kuverta s številko za sledenje
(npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata Republike Slovenije v Clevelandu na vaš naslov, da boste izpisek lahko prejeli po pošti.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.