Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Konzularno poslovanje /

Konzularno poslovanje

T: (+1) 216 771 7010
F: (+1) 216 771 7701
E: sloconsulate.cleveland(at)gov.si 

Uradne ure: torek, sreda, četrtek 9:00 – 12:00 sreda 14:00 – 16:00

Predhodna najava na tel. št. 216-771-7010 je obvezna!

Konzularna pomoč vam je v ZDA zagotovljena na:

Generalni konzulat Republike Slovenije
Consulate General of the Republic of Slovenia
1100 Superior Avenue, Suite 720 Cleveland, OH 44114
T: (+1) 216 771 7010
F: (+1) 216 771 7701
E: sloconsulate.cleveland(at)gov.si 

Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu je pristojen za zvezne države: Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin.

ali

Veleposlaništvo Republike Slovenije
Embassy of the Republic of Slovenia
2410 California Street
Washington, D.C. 20008
United States of America
T: (+1) 202 386 6614 ali (+1) 202 386 6613

F: (+) 1 202 386 6633
E: sloembassy.washington(at)gov.si 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu je pristojno za vse druge zvezne države, District of Columbia in Puerto Rico ter Mehiko.

Slovenski državljani v stiski (npr. v zaporu, priporu) lahko izven delovnega časa pokličejo dežurno telefonsko številko Generalnega konzulata v Clevelandu 216 633 1625. Dežurna telefonska številka je namenjena le nujnim primerom slovenskih državljanov. Redna konzularna vprašanja se odgovarjajo v času rednih delovnih ur po elektronski pošti sloconsulate.cleveland(at)gov.si ali po telefonu. 

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

• izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
• posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
• če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje v kakšnem položaju ste se znašli,
• obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti,
• pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,*
• pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji, 
• pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
• overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih,
• pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.
 
Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

• izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
• plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj, 
• preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo,
• priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
• plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev,
• pomagati vstopiti v državo,
• priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma,
• rezervirati hotelov ali drugih namestitev, 
• priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.