Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Povezave /

Povezave

Predsednik republike Slovenije
http://www.up-rs.si/

Predsednik vlade RS
http://www.upv-rs.si/

Državni zbor RS
http://www.dz-rs.si/

Republiška volilna komisija
http://www.dvk.gov.si/

Upravne enote v Sloveniji
http://upravneenote.gov.si/

Gospodarska zbornica Slovenije
http://www.gzs.si/

TIPO - Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje naložbe
www.investslovenia.org

Slovenska nacionalna turistična organizacija
http://www.slovenia-tourism.si/intro/

Urad Vlade RS za komuniciranje
http://www.ukom.gov.si/slo/