Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
17.04.2018  

Ponovni referendum - DRUGI TIR / ZIUGDT

Državna volilna komisija je dne 27. 3. 2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Ponovno glasovanje na referendumu bo v nedeljo 13. 5. 2018.

Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimate stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), tj. v nedeljo, 13. 5. 2018, slučajno nahajate v ZDA, obveščamo, da bodo v nedeljo, 13. 5. 2018 med 9.00 in 17.00 po lokalnem času, volišča odprta na Generalnem konzulatu v Clevelandu (1100 Superior Ave, Cleveland, OHIO) in na veleposlaništvu v Washington DC. 

V primeru, da v tujini stalno prebivate (izseljenci) in se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morete udeležiti, ali v primeru, da v vaši državi prebivanja ni predstavništva z odprtim voliščem, lahko glasujete po pošti, če to pravočasno sporočite Državni volilni komisiji pravočasno. DVK bo upoštevala le obvestila, ki bodo prispela na njihov naslov do 27.4.2018 do 24. ure.

Obrazec za glasovanje po pošti - izseljenci
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/izseljenci.pdf

V primeru, da ste v tujini le začasno (zdomci) in bi želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem ali bi želeli glasovati po pošti iz tujine, lahko glasujete, če to pravočasno sporočite Državni volilni komisije. DVK bo upoštevala le obvestila, ki bodo prispela na njihov naslov do 27.4.2018 do 24. ure.

Obrazec za glasovanje po pošti - zdomci
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/zdomci.pdf

Državljani, ki stalno prebivate v tujini in boste na dan izvedbe referenduma v Republiki Sloveniji, lahko glasujete na voliščih v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA), če to namero pravočasno do 9. 5. 2018 sporočite Državni volilni komisiji.

Obrazec - OMNIA
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/dokumenti/OMNIA.pdf

 Volivci obvestila o načinu glasovanja lahko posredujete elektronsko:
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490
• brez kvalificiranega potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

ali izpolnjen obrazec iz priloge pošljete na DVK:
     
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

Več informacij najdete na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/ponovno-glasovanje-na-referendumu-o-ziugdt-2018