Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
10.09.2015  

Štipendije iz skladov Kerže na Akademiji za glasbo Thornton na Univerzi Južna Kalifornija v Los Angelesu za slovenske študente klasične glasbe

Akademija za glasbo Thornton (Thornton School of Music) na Univerzi Južna Kalifornija (University of Southern California - USC) v Los Angelesu nudi možnost štipendij za slovenske študente glasbe. Sredstva za štipendije so na voljo iz dveh skladov in sicer: 1) Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund ter 2) The Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music.

Oba sklada sta bila ustanovljena na željo družine Kerže, ki se je v ZDA preselila iz Slovenije. Pokojni člani družine so sredstva iz svoje zapuščine namenili slovenskim študentom, da bi jim tako omogočili glasbeno izobraževanje na Univerzi Južna Kalifornija ter jim dali možnost kulturne izkušnje in udejstvovanja v ZDA.

Sklad Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music je namenjen slovenskim podiplomskim študentom glasbenih predmetov (magistrskim študentom, doktorskim študentom in študentom specialističnega študija – t.i. certificate).

Sklad Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund je namenjen v prvi vrsti dodiplomskim in podiplomskim slovenskim študentom klasične glasbe (stopenj BA, MA, ter doktorskim študentom in študentom specializacije – t.i. certificate) in sicer primarno študentom čela, kot glavnega inštrumenta.

Dodiplomski kandidati, ki želijo pričeti s študijem na Akademiji za glasbo Thornton, USC v študijskem letu 2016 / 2017 morajo prijavo oddati do 1. decembra 2015.

Kandidati prijavo oddajo neposredno na Univerzo. Informacije in obrazci za prijavo ter zahtevana dokumentacija po posameznih oddelkih oz. študijskih smereh so na voljo na spletni strani USC. https://music.usc.edu/admission/appreqs/https://music.usc.edu/admission/appreqs/

Pogoji se sicer razlikujejo glede na smer študija oz. na inštrument (glej spletno stran: https://music.usc.edu/admission/appreqs/); splošno  pa velja:

- prijava mora vsebovati življenjepis, program (repertoar) in motivacijsko pismo;

- kandidati, ki se prijavljajo na USC takoj po srednji šoli, morajo imeti opravljene SAT teste;

- kandidati, ki se prijavljajo na magistrski študij (torej po 3 letih izobraževanja oz. 1. bolonjski stopnji) morajo k prijavi priložiti še tri priporočilna pisma;

- prijavi je treba priložiti posnetek;

- strošek prijave je 85 USD ter dodatnih 20 USD za posnetek.

Kandidati, ki niso ameriški državljani, morajo prijavi predložiti še:

izjavo o finančnem stanju (ki ne sme biti starejša od šestih mesecev), pri čemer svetujemo sklic na možnost štipendiranja iz skladov Kerže;

- opravljen TOEFL/IELTS test;

- overjen prevod vseh dokumentov in prilog , ki niso v angleškem jeziku;

- overjeno kopijo potnega lista.

Ker gre za osnovno  informacijo svetujemo, da vse posodobitve razpisnih pogojev in zahteve po posameznih inštrumentih oz. smereh preverite na spletni strani, Akademije za glasbo Thornton, USC: https://music.usc.edu/admission/ 

V skladu z ustaljeno prakso bo izmed popolnih prijav strokovna komisija Akademije za glasbo Thornton, USC izbrala najboljše kandidate. Ti bodo v mesecu januarju oz. februarju povabljeni na avdicijo v Los Angeles. Kandidati bodo o uspešno opravljeni avdiciji obveščeni v mesecu aprilu. Najboljšim slovenskim študentom, ki bodo uspešno opravili avdicijo, bo univerza ponudila štipendijo iz skladov Kerže. Štipendija se bo ob izpolnjevanju pogojev lahko obnavljala vsako leto do zaključka študija.

Za vsa dodatna vprašanja pred oddajo prošnje sta na voljo ga. Darinka Trček na e-poštnem naslovu EducationUSA(at)sklad-kadri.si in gdč. Nuška Zakrajšek na e-poštnem naslovu: nuska.zakrajsek(at)gov.si  ter direktno na univerzi: Kit Bellamy na naslovu keb(at)thornton.usc.edu oz. Brittany Seits na naslovu: seits(at)thornton.usc.edu.

Generalni konzulat RS v Clevelandu prosi, da jih na e-poštni naslov kcl(at)gov.si ali vwa(at)gov.si obvestite o oddani prijavi.